preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja

Login
Tražilica
facebook škole

  

ŠKOLSKI JELOVNIK

RASPORED INFORMACIJA

ŠKOLSKI KALENDAR

Priloženi dokumenti:
Kalendar za sk. god. 2020.pdf

POVJERENIK ZA INFO

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce.pdf

PISANE PROVJERE

UPISI U PRVI RAZRED

SAVJETOVANJE OSMAŠA

OFFICE 365

Zaštitite svoju privatnost

Sigurnije na internetu

Ne govoru mržnje

Vremenska prognoza

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 9. 2014.

Danas: 31
e-Dnevnik za učenike

PORTALI ZA UČENJE

 

_____________________________

Portal za škole 

 

_____________________________

Portal za učenje na daljinu 

  

_____________________________

Školski portal

_____________________________

Hlapićev portal 

_____________________________

KORISNI LINKOVI

 

_____________________________

e - Lektire

 

_____________________________

jezični savjeti

  

_____________________________

Gradska knjižnica Zadar

  

_____________________________

Digitalna knjižnica

_____________________________

Hrvatska enciklopedija

 

_____________________________

CARNet

_____________________________

 

NOVINE I ČASOPISI

Modra lasta

_____________________________

Drvo znanja

 

_____________________________

Priroda

_____________________________

National Geographic

_____________________________

PCchip

_____________________________

Portal znanstvenih časopisa

 

_____________________________

Europska umjetnost

PRISTUP INFORMACIJAMA

eTwinning

Općina Škabrnja

 

RH MUP

Poziv na usmeno testiranje - informatika

Na usmeno testiranje pozivaju se kandidati koju su ostavrili više od 50% riješenosti pismenoga ispita. Pozvani kandidati su: JOSIP12345  (57/60); SAMSUNG12345 (36/60). 

Usmeni dio ispita održat će se 4. lipnja 2024. s početkom u 11.30 sati u školskoj zbornici.

POZIV na testiranje - Informatika
Priloženi dokumenti:
Poziv na testiranje Informatika.docx

Static HTML
 

Poziv na testiranje kandidata temeljem natječaja za radno mjesto učitelj/ica -  informatike.

Priloženi dokumenti:
Poziv na testiranje Informatika.docx

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA, 28.4.2023.

1. Učitelj/učiteljica informatike - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

2. Učitelj/učiteljica matematike - 1 izvršitelj na neodrđeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

3. Učitelj/učiteljica matematike - 1 izvršitelj na nedređeno, nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena 

4. Voditelj/voditeljica  računovodstva  - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Po isteku roka za zaprimanje ponuda,kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje. 

Poziv i područje iz kojega će se provesti testiranje bit će objavljeni na ovoj stranici dan nakon isteka roka za zaprimanje ponuda.  

Static HTML
 

Obavijest o provedbi testiranja za radno mjesto:

- učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica, na osnovu javnog natječaja od 28. prosinca 2022. godine.

Poziv je u prilogu ove obavijesti. 

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/-ICE ŠKOLE

OŠ "VLADIMIR NAZOR" ŠKABRNJA   

Put Marinovca 9

23 223 ŠKABRNJA

U Škabrnji 16. lipnja 2021. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18., 98/19., 64/20.) te članka 58. Statuta Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Školski odbor Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Škabrnja raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice škole:

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete prema članku 126. stavku 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20):

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij;
 4. položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. stavka 1. i 2. ovog Zakona
 1. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (kandidat za ravnatelja/icu ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije  voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).
 2. Najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1., ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz točke 1. ili koja nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • Životopis,
 • Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • Domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja (članak 157. st.1. i st. 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),
 • Uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u  školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnom za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u  školskim ustanovama
 • Potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, (ne starije od 30 dana)
 • Program rada za mandatno razdoblje,
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • Dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnim mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( odluke o imenovanju)

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama:

 • Poznavanju stranog jezika (stupanj prema zajedničkom europskom okviru za jezike, svjedodžba ili druga , potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika ovlaštene ustanove ili druga isprava)
 • Osnovnim digitalnim vještinama (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava)
 • Iskustva rada na projektima vezanim za djelatnost škola (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata).

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ravnatelj škole imenuje se na vrijeme od pet (5) godina.

Uputa za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti prema posebnim propisima:  

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji članak 102. stavak 1.-3.  (NN 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 339/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskihbranitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf       

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14, 39/18), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i slično) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82./08., 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice škole.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Škole.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu Škole:

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Put Marinovca 9

23 223 ŠKABRNJA s naznakom „prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

 

                                                                                                                                                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                  Roko Prtenjača, prof.

KLASA:053-02/21-01/2

URBROJ: 2198-1-44-21-1

 

 

 

 

Poziv za testiranje kandidata za učitelj/ica Informatika
REZULTATI PISMENOG VREDNOVANJA - POVIJEST

Na osnovu provedenog pisanog testiranja, održanog u ponedjeljak, 9. studenoga 2020.,na usmeni dio testiranja pozivaju se kandidati koji su ostvarili 50% i više na pismenom testiranju.

Usmeni dio testiranja održat će se u utorak, 10. studenog 2020. s početkom u 13.20 sati po slijedećem rasporedu:

ZAPORKA KANDIDATA

OSTVARENI BODOVI

VRIJEME USMENOGA TESTIRANJA

DELBOY22055

29,5/46       64%

13.20

ANĐELO12345

45/46          97%

13.30

ĐENI12345

28/46          60%

13.40

 Povjerenstvo za provedbu vrednovanja 

REZULTAT USMENOGA VREDNOVANJA - MATEMATIKA

REZULTATI usmonoga testiranja za radno mjesto učiteljice/učitelja MATEMATIKE

Na osnovu provedenoga usmenoga razgovora (intervjua), održanoga 6. studenoga 2020. godine, za radno mjesto učiteljice/učitelja MATEMATIKE, ostvareni su sljedeći rezultati: 

Red. br.

kandidat/

kandidatkinja

Bodovi

1.

J. C.

35/80

Usmenim testiranjem kandidat je mogao ostvariti maksimalno 80 bodova. 

Povjerenstvo za provedbu vrednovanja.

NATJEČAJI

Objavljeno 2. studenoga 2020.

Obavijest o provedbi testiranja za radna mjesta:

1. učitelj/ica povijesti na neodređeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica, na osnovu javnog natječaja od 21 . listopada 2020. godine.

2. učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica, na osnovu javnog natječaja od 21 . listopada 2020. godine.

3.učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelj/-ica, na osnovu javnog natječaja od 21. listopada 2020. godine.

4. učitelj/ica glazbene kulture na određeno nepuno radno vrijeme - 1. izvršitelj/-ica, na osnovu javnog natječaja od 21. listopada 2020. godine.

U privitku možete preuzeti navedene Pozive

 
NATJEČAJI
Objavljeno 13. 11. 2019. 
 
REZULTATI usmonoga testiranja za radno mjesto učiteljice/učitelja tjelesne i zdravstvene kulture i za radno mjresto učiteljice/učitelja likovne kulture
Marin Pavičić / datum: 13. 11. 2019. 18:49

Na osnovu provedenoga usmenoga razgovora (intervjua), održanoga 13. studenoga 2019. godine, za radno mjesto učiteljice/učitelja tjelesne i zdravstvene kulture i za radno mjesto učiteljice/učitelja likovne kulture, ostvareni su sljedeći rezultati:  

ZAPORKA KANDIDATA OSTVARENI BODOVI
33139 ROCER 10
74747 KOŠ 10
19839 mitra 6.33
12345 SUPER 10
12345 bezimena 6.33

Usmenim testiranjem kandidat je mogao ostvariti maksimalno 10 bodova. Ostvareni bodovi usmenoga testiranja pridružuju se bodovima pisanog testiranja te će se na temelju toga izraditi Konačna rang lista.

------------------------------------------------------------------------

Objavljeno 12. 11. 2019. 

Na osnovu provedenog pisanog testiranja, održanog u utorak, 12. studenoga 2019.,na usmeni dio testiranja pozivaju se kandidati koji su ostvarili 23 i više bodova ( 50%) na pisanom testiranju.

Usmeni dio testiranja održat će se u srijedu, 13. studenog 2019. po slijedećem rasporedu:

ZAPORKA KANDIDATA

UKUPAN BROJ BODOVA VRIJEME USMENOGA TESTIRANJA
33139 ROKER 40 12.30
74747 KOŠ 29 12.45
19839 mitra 40 13.00
12345 SUPER 24 13.15
12345 bezimena 23,5 13.30

Rezultati kandidata koji nisu ostvarili 50% na pisanome testu: 

04108 SUKOŠAN        8,5  bodova

09234 ARBANASI       17   bodova

14088 SP                  20  bodova

19921 ANTE                5  bodova

----------------------------------------------------------------------------

25. listopada 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/0 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za  radna  mjesta:

 1. Učitelj/ica  tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati redovne nastave, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena
 2. Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj, neodređeno  nepuno radno vrijeme, 7 sati redovne nastave, 18 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Uvjeti natječaja definirani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema članku 105., 106., i 107.  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o državljanstvu. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji članak 102. stavak 1.-3.  (NN 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova čl. 13. stavku 2. (NN 82/08, 69/17),  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 25. listopada 2019. do 1. studenog 2019. godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na  adresu škole s naznakom „Za natječaj “ (navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja)

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Put Marinovca 9

23 223 ŠKABRNJA

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenje odluke pisanim putem.

 

       Ravnatelj:

                                                                                         Marin Pavičić, prof.

KLASA:112-01/19-01/

URBROJ: 2198-1-44-19-1

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18. listopada 2019. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/0 , 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnja raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za  radna  mjesta:

 1. Učitelj/ica  matematike – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 8 sati redovne nastave, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 2. Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj, neodređeno puno radno vrijeme, 20 sati redovne nastave, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 3. Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 6 sati redovne nastave, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 4. Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj, neodređeno nepuno radno vrijeme – 12 sati redovne nastave, 24 sata ukupnog tjednog radnog vremena
 5. Učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj, određeno nepuno radno vrijeme – 8 sati redovne nastave, 18 sati ukupnog tjednog radnog vremena  

 

Uvjeti natječaja definirani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema članku 105., 106., i 107.  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme,
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o državljanstvu. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji članak 102. stavak 1.-3.  (NN 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova čl. 13. stavku 2. (NN 82/08, 69/17),  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 18. listopada 2019. do 25. listopada 2019. godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na  adresu škole s naznakom „Za natječaj “ (navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja)

 

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Put Marinovca 9

23 223 ŠKABRNJA

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenje odluke pisanim putem.

 

       Ravnatelj:

                                                                                         Marin Pavičić, prof.

KLASA:112-01/19-01/

URBROJ: 2198-1-44-19-1

Priloženi dokumenti:
Natjecaj (logo).pdf

preskoči na navigaciju